Kuźnica

Nasze przedszkole
Drodzy Rodzice

Przedszkole Prywatne „Dorotka” z Oddziałami Integracyjnymi jest niepubliczną placówką oświatową, powołaną za zgodą Prezydenta Miasta Krakowa (numer ewidencji 43200-18) działającą od 1 września 2005 roku.

Placówka realizuje pełne nauczanie i wychowanie w zakresie wychowania przedszkolnego, łącznie z realizacją programu klasy „0”.

Przedszkole czynne jest 11 miesięcy w roku
(przerwa wakacyjna od 15.07 do 15.08)
w godzinach od 7.00 do 17.30

Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku 2,5-6 lat

Drodzy Rodzice

Do dyspozycji przedszkola są:

 • Dwa budynki w zabudowie bliźniaczej przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 29 A-B
 • 2 place zabaw: mniejszy i większy
 • gabinety terapeutyczne: psychologiczno-pedagogiczny, logopedyczny i sala rehabilitacyjna z SI

Dzieci przebywają w grupach 12-14-osobowych w salach mniejszych i 15-18-osobowych w salach większych.
Każda grupa pozostaje pod opieką nauczyciela prowadzącego i nauczyciela wspomagającego, a często również asystenta dziecka niepełnosprawnego (zakładka ZESPÓŁ "DOROTKI").
Wyżywienie składa się z 4-ciu posiłków dziennie (zakładka O ŻYWIENIU).

Obiekt chroniony jest przez firmę Solid Security, główne wejście do budynku wyposażone jest w monitoring, a wszystkie wejścia zabezpieczone kodami magnetycznymi.
Kadra jest profesjonalnie przygotowana, merytoryczny nadzór nad Przedszkolem sprawuje
Małopolskie Kuratorium Oświaty w Krakowie

Drodzy Rodzice

Drodzy Rodzice!


Przedszkole Prywatne „Dorotka” jest placówką oświatową pracującą w oparciu o nowatorskie metody
pracy z dziećmi, a także własne programy autorskie.


Z dziećmi oprócz podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowane są: ZAJĘCIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2 RAZY W TYGODNIU, DOGOTERAPIA, ZAJĘCIA GIMNASTYCZNE Z PROFILAKTYKĄ WAD POSTAWY, TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH, METODA PROJEKTU BADAWCZEGO oraz TECHNIKI MYŚLENIA TWÓRCZEGO. (zakładka ZAJĘCIA I METODY)

W godzinach popołudniowych dzieci mogą korzystać z oferty zajęć dodatkowych: naukowych: biologicznych i fizyczno-chemicznych, tańca współczesnego, zajęć teatralnych, muzyczno-tanecznych (zakładka FILMY), a także rozszerzonych zajęć językowych z elementami metody projektu badawczego w języku angielskim.

Ponadto Przedszkole ”Dorotka” realizuje własne programy autorskie z zakresu szeroko rozumianej PROMOCJI ZDROWIA PSYCHOFIZYCZNEGO , obejmujące zarówno tematykę znaczenia zdrowego odżywiania się, higieny, ruchu (Program ”Zdrowy Przedszkolak”), jak i tematykę bezpieczeństwa (Program "Bezpieczny Przedszkolak”).

Pasją ”Dorotki” jest twórczy rozwój małego człowieka, wykrywanie i rozwijanie
uzdolnień, zarówno u dzieci harmonijnie rozwijających się, jak i dzieci z deficytami
rozwojowymi: przedszkole prowadzi nauczanie włączające, obejmując
kształceniem specjalnym i wczesnym wspomaganiem dzieci z
niepełnasprawnościami, zatrudniając w tym celu zespół specjalistów.

Dzięki temu „Dorotka” jest w stanie stworzyć optymalne warunki rozwoju dziecka
- z jednym zastrzeżeniem:
PRZEDSZKOLE NIE PRZYJMUJE DZIECI Z ZABURZENIAMI ZACHOWANIA, KTÓRE ZAGRAŻAJĄ ZDROWIU I BEZPIECZEŃSTWU INNYCH DZIECI. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO ROZWIĄZANIA UMOWY W PRZYPADKU ZAOBSERWOWANIA U DZIECKA POWYŻSZYCH ZABURZEŃ.

Rodzice mają wgląd w życie przedszkola. Mogą na bieżąco oglądać filmiki oraz zdjęcia robione dzieciom w trakcie zajęć i swobodnej aktywności, systematycznie umieszczane na dysku sieciowym.


Ponadto przez cały rok szkolny rodzice otrzymują:

 • elektroniczną gazetkę NOWINKI Z „DOROTKI”, stanowiącą ilustrowaną zdjęciami relację z przebiegu zajęć dydaktycznych, a także wydarzeń z życia grupy i całego przedszkola
 • e-learningową Szkołę dla Rodziców „Dorotki” - całoroczny e-learningowy kurs umiejętności wychowawczych i wiedzy na temat różnych aspektów psychofizycznego rozwoju dziecka.

Przedszkole "Dorotka", zatrudniając wykwalifikowaną kadrę specjalistów, jest placówką oświatową.
Staramy się jednak nadać mu charakter przedszkola domowego i dlatego szczególnie dbamy o miłą, serdeczną, domową atmosferę.

Uroczyście obchodzimy święta i urodziny dzieci, jesteśmy w codziennym kontakcie z ich rodzicami, dzięki czemu stanowimy jedną, wielką dorotkową rodzinę. Jeśli chcecie Państwo do niej dołączyć zapraszamy.

Drodzy Rodzice

Dyrekcja i Zespół

Przedszkola "Dorotka"

Drodzy Rodzice


W roku szk.2016/2017 dzieci z Przedszkola "Dorotka" zdobyły I miejsce w kategorii przedszkoli i szkół podstawowych w Eksperymencie Łańcuchowym, organizowanym przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Zapraszamy do obejrzenia reportażu z tego wydarzenia:

Eksperyment łańcuchowy


W roku szkolnym 2015/2016 Przedszkole "Dorotka" uzyskało tytuł PRZEDSZKOLA Z PASJĄ, otrzymując wyróżnienie w konkursie Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Wyróżnienie

PRZEDSZKOLE "DOROTKA" w roku szkolnym 2013/2014 UZYSKAŁO BARDZO WYSOKIE OCENY KURATORIUM OŚWIATY I WYCHOWANIA W KRAKOWIE W OBSZARACH:

 • właściwego rozpoznawania potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci
 • wspomagania rozwoju dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji
 • współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi
 • zarządzania przedszkolem, stwarzającego warunki do optymalnego rozwoju dzieci
 • współpracy z rodzicami
 • doskonalenia się nauczycieli
 • wprowadzania nowatorskich działań i innowacji.

PRZEDSZKOLE "DOROTKA" JEST PARTNEREM PROGRAMU KRAKOWSKA KARTA RODZINNA 3+
(zniżki w zakładce ODPŁATNOŚĆ).

Wyróżnienie

W roku 2014 Przedszkole uzyskało certyfikat FIRMY GODNEJ ZAUFANIA.

Wyróżnienie

Drodzy Rodzice

Linki Dorotki
O przedszkolu O nas O żywieniu Zajęcia Odpłatność Nabór Galeria zdjęć
Filmy Pobierz dokumenty Nie chwaląc się ... Humor Dorotki Kontakt

Drodzy Rodzice