Przedszkole Prywatne
„DOROTKA”
z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 29 A-B
31-234 Kraków


telefon 012 415 44 54

e-mail: przedszkole01@gmail.com